مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی گفت: 10 درصد خیرین مدرسه سازی مقیم خارج کشور در خراسان رضوی مدرسه می سازند.

به گزارش روابط عمومی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور ، جاسم حسین پور  افزود: در حال حاضر هزار خیر ایرانی مقیم خارج از کشور در امر مدرسه سازی در کشور کمک می کنند که 10 درصد این نیکوکاران معادل 100 نفر کمک های خود را به استان خراسان رضوی ارائه می دهند.

وی اضافه کرد: مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی که نخستین مجمع در کشور است و فعالیت رسمی خود را از سال 1377 آغاز کرده است هم اکنون دارای بیش از سه هزار و 500 خیر مدرسه ساز است که عضو مجمع هستند.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان رضوی گفت: خیرین مدرسه ساز استان طی سال گذشته هزار میلیارد ریال و امسال نیز همین حدود تعهد مدرسه سازی داده اند که از سال گذشته تاکنون بیش از 70 درصد تعهداتشان محقق شده است.

حسین پور افزود: خراسان رضوی سال گذشته با بهره برداری از بیش از هزار کلاس درس جدید از این حیث رتبه اول کشور را کسب کرد.

استان خراسان رضوی دارای حدود یک میلیون و 230 هزار دانش آموز، 12 هزار و 500 مدرسه با بیش از 54 هزارکلاس درس است.