همایش استانی نکوداشت هفته پیوند اولیاء و مربیان با حضور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی و با سخنرانی دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و ریاست مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی در محل سالن همایش های شهید حاتمی آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد مقدس برگزار گردید.

قاسمعلی خدابنده مدیرکل آموزش و پرورش  در این همایش گفت: همکاری، مشارکت و تعامل خانواده ها با مدارس منجر به ایجاد هم افزایی و سینرژی در رسیدن به اهداف متعالی تعلیم و تربیت خواهد شد و اگر این هم افزایی وجود داشته باشد دانش آموزان از بسیاری از آسیب های اجتماعی مصون خواهند ماند.

خدابنده تصریح کرد: هرچقدر همگرایی، همسویی، همفکری و درک مشترک بین آموزش و پرورش، انجمن اولیاء و مربیان و خانواده بیشتر باشد توفیقات دانش آموزان قطعا بیشتر خواهد بود و مشارکت همه ارکان سهیم در تعلیم و تربیت منجر به نتایج بهتری خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهار کرد: ما سال تحصیلی جدید را با شعار "امیدآفرینی، مشارکت پذیری و مهارت آموزی" آغاز نمودیم تا در راستای تحقق این شعار بتوانیم امید را به دانش آموزان و نسل جوان القاء نماییم و با مشارکت پذیری و استفاده از فکر و ایده های ارکان تعلیم و تربیت تلاش کنیم در راستای اهداف آموزش و پرورش، مهارت های متنوع و متعدد را به دانش آموزان آموزش دهیم.

خدابنده ادامه داد: یکی دیگر از وظایف ما این است که بتوانیم زمینه رشد و تعالی دانش آموزان را فراهم کنیم و هویت ترکیبی دانش آموزان که همان هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی است را در آن ها اشاعه، ارتقاء و نهادینه سازیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه بستر سازی برای کسب شایستگی های اخلاقی، رفتاری و حرفه ای در دانش آموزان و زمینه سازی برای تربیتی صحیح و اصولی از مهمترین تکالیف دستگاه تعلیم و تربیت محسوب می شود گفت: اگر قرار است تمام این ویژگی در دانش آموزان تقویت و نهادینه شود مشارکت تمام عوامل سهیم در تربیت عمومی بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: گسترش اعتماد عمومی و ارتقاء سرمایه های اجتماعی از دیگر عواملی است که منجر به همبستگی و انسجام اجتماعی خواهد شد و در این بین پیوند بین مدرسه و خانواده پیوندی مهم و ضروری است و این پیوند دانش آموز را از آسیب های اجتماعی مصون می دارد و حتما این پیوند باید تقویت و توسعه یابد.

خدابنده در پایان گفت: امروزه در کشورهای توسعه یافته دنیا بحث مدارس بدون دیوار و مدارس بدون کلاس مطرح است و منظور این است که مدرسه باید به جامعه پیوند بخورد و دانش آموز خودش را در جامعه فرض کند و فرآیند یادگیری از کلاس درس به سایر مکان ها منتقل شود و باید فضاهایی ایجاد کنیم که به رشد خلاقیت و استعدادهای دانش آموزان کمک کند.