نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی ، خیر نیک اندیش حسین چهره آزاد و فرزندشان مهندس حسام الدین چهره آزاد در احداث دو دبستان در روستاهای مسک آباد و شهر کهنه واقع در دهستان بلهرات منطقه میان جلگه نیشابور مشارکت می کنند .

این پروژه ها هر کدام دارای دو کلاس و زیربنای 115 متر مربع می باشد که صد در صد هزینه ساخت آن توسط این خیرین نیک اندیش پرداخت خواهد شد .

گفتنی است این پروژ ه ها با نظارت اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی اجرا خواهد شد .

 

روابط عمومی

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی