جمعی از خیرین یکی از روستاهای حاشیه شهر مشهد برای ساخت یکباب دبستان در روستا 10میلیارد ریال مشارکت می کنند .

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی ، جمعی از خیرین روستای قرقی علیای منطقه  تبادکان شهرستان مشهد، با تقبل پرداخت 10 میلیارد ریال برای احداث یکباب دبستان در این روستا مشارکت می کنند .

تفاهم نامه این بنا بین نیک اندیش محترم آقای حاج علی بابری به نمایندگی از طرف خیرین این روستا با آموزش و پرورش ، نوسازی مدارس و مجمع خیرین مدرسه ساز استان منعقد گردید .

این پروژه در زمینی به مساحت 1600 متر مربع و با نظارت اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان احداث خواهد شد .

شایان ذکر است این پروژه به صورت صد در صد خیر ساز می باشد که پس از احداث به نام شهدای قرقی نامگذاری خواهد شد .

 

 

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی