نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

 

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی ، جمعی از خیرین روستای حسن آباد شهرستان بردسکن خراسان رضوی در ساخت یکباب فضای آموزشی سه کلاسه در این روستا مشارکت می کنند .

 

این فضای آموزشی با زیربنای 200 متر مربع در زمینی به مساحت 2000 متر مربع با مشارکت این نیک اندیشان و اداره کل نوسازی مدارس استان احداث خواهد شد .

 

شایان ذکر است برآورد هزینه احداث این فضای آموزشی 4 میلیارد و 800 میلیون ریال می باشد که بالغ بر 60% آن توسط خیرین و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی پرداخت خواهد شد .