نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی ، در اقدامی خداپسندانه نیکوکار محترم سر کار خانم میترا شرافتی نشتیفانی در ساخت سوله کارگاهی هنرستان فنی مهندس کاظمی در شهر نشتیفان خواف مشارکت می کند .

گفتنی است این پروژه با زیربنای 300 متر مربع و هزینه ای بالغ بر 7 میلیارد ریال احدث خواهد شد   که 30 درصد آن توسط خیر محترم و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت می گردد .

روابط عمومی

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی