به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی ، پیرو مشارکت خوب نیک اندیشان در امر مقدس مدرسه سازی ، زوج نیکو کار جغتایی به جمع خیرین مدرسه ساز پیوستند .

خیر محترم مدرسه ساز آقای حاج ابوطالب طالبی و همسر شان حاجیه خانم صدریه جغتایی با اهدای مبلغ یک میلیارد ریال برای طرح توسعه و تکمیل دبستان سه کلاسه روستای قائم زمند شهرستان جغتای خراسان رضوی ، نام خود را در امر خیر مدرسه سازی ماندگار نمودند .

گفتنی است این پروژه 2 میلیارد ریال هزینه در بردارد که مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان تامین و پرداخت خواهد شد .