در نشست مشترک شورای معاونین ادارات کل آموزش و پرورش- نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس وصداوسیمای مرکز خراسان رضوی ازپوسترو تیزر بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی، دومین نشست مشترک شورای معاونین ادارات کل آموزش و پرورش- نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس وصداوسیمای مرکز خراسان رضوی با موضوع بررسی همکاری های مشترک ادارات مذکور در دفتر مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد و حاضرین در جلسه نقطه نظرات خود را پیرامون دستورکار بیان نمودند.

 شایان ذکر است  بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی  23خردادماه 98 در مشهد برگزار خواهد شد.