نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

 آقای رأفتی  وآقای  ازغندی  مهمان ما بودند . ایشان  همراه با پسرشان تشریف  آورده اند و طرحی  را می خواهند مطرح  کنند: ایشان مدرسه ای در پیروزی 55  داشته و بعد از ظهر ها کلاس  زبان دارند .

پسر ایشان آقای دکتر ازغندی شیوه ی جدیدی را برای آموزش زبان  ارائه کرده اند . تصمیم گرفته اند که برای  دانش آموزان محروم زبان تدریس داشته باشند  .

ایشان  با توجه به سابقه تدریس زبان در دانشگاه  آزاد و پیام نور از نحوه آموزش، سیستم آموزشی  GTM یا گرامر محور استقبال نمی کنند  و تصمیم گرفته اند  از کودکان زبان آموزی را آغاز کنند . روش جدید همراه با سرگرمی  را پیشنهاد  کرده اند ، از نظر ایشان بهترین سن  برای  آموزش زبان  دوران  کودکی است . 

آقای  ازغندی  که از  پیشکسوتان امر  تعلیم و تربیت هستند اظهار داشتند از آنجا که شورای  بانوان  در کیفیت بخشی آموزش دانش آموزان گام بر می دارند  با همکاری با موسسه بهار دانش به مدیریت آقای دکتر ازغندی به عنوان بازوی اجرایی و خیرین به عنوان بازوی حمایتی  و آموزش و پرورش به عنوان بازوی  نظارتی ،  این طرح در مشهد مقدس به عنوان پایلوت اجرایی گردد.