به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی ، بر اساس طرحی که به تصویب هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان رسیده شورایی تحت عنوان شورای مشورتی مجمع خیرین مدرسه ساز استان تشکیل خواهد شد .

محمد رنجبر مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی با اعلام این خبر گفت : در هر یک از جلسات این شورا  از خیرین ، صاحب نظران ، پیشکسوتان عرصه  مدرسه سازی و همچنین ادارات ،صنوف و اقشار مختلف مردم که نظرات آنها پیرامون مدرسه سازی و جلب مشارکتهای مردمی می تواند سودمند و باعث اقدامات مفید تر و مستمر مردم در راستای امر مقدس مدرسه سازی باشد ،دعوت خواهد شد .

وی افزود : انتظار می رود با تشکیل این شورا و بحث پیرامون موضوعات مختلف حوزه مدرسه سازی و خیرین مدرسه ساز و بررسی راههای مشارکت بیش از پیش مردم در مدرسه سازی ، شاهد احداث فضاهای جدید و استاندارد برای دانش آموزان عزیز باشیم .

مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان از مردم عزیز و فرهنگ دوست ،خواست با مراجعه به سایت مجمع خیرین مدرسه ساز استان به آدرس www. madresehsazan.ir و یا تماس با تلفنهای    32224048و 32251676   در صورت تمایل در ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی مشارکت و یا نظرات خود را در خصوص امر خیر مدرسه سازی منعکس نمایند .

 

 

روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی