نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

با حضور دکتر فلاح رستگار نایب رئیس و رنجبر مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز ، مهندس بابایی معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس وسعیدی  رئیس آموزش وپرورش تبادکان دوپروژه آموزشی خیرساز در روستای امینیه مشهد بهره برداری شد. 

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی ، یک باب دبیرستان دخترانه سه کلاسه  با مشارکت خیر مدرسه ساز خانم سیده زکیه یوسفی حسینی، که 110 میلیون تومان توسط خیر و 600‌میلیون تومان نیز توسط اداره کل نوسازی مدارس پرداخت شده است، بهره برداری شد.همچنین طرح توسعه شش کلاس در دبیرستان شهید بیگلری که 500‌میلیون تومان توسط اهالی روستا و‌ یک میلیارد تومان نیز توسط نوسازی مدارس هزینه شده است به بهره برداری رسید.سعیدی رئیس آموزش وپرورش تبادکان در این مراسم گفت:منطقه تبادکان بزرگ ترین منطقه آموزشی استان است که با کمبودفضای آموزشی وتراکم دانش آموزی مواجه است.بابایی معاون فنی اداره کل نوسازی مدارس نیزگفت: در مهر امسال 1204 کلاس در استان افتتاح شد که 50 درصد آن به صورت مردمی و مشارکتی بوده است.رنجبر مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز نیز با اشاره به حضور خوب خیرین بزرگوار در مدرسه سازی  گفت :از ابتدای سال تا آذرماه 144تفاهم نامه با 55 هزار متر مربع زیربناباهزینه حدود 1100 میلیارد ریال با خیرین مدرسه ساز منعقدشده که بیش از 60 درصد سهم خیرین است.