با حضورجمعی از مسئولین عملیات اجرائی یکباب پروژه خیرساز در روستای شهرآباد تبادکان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی ، رئیس و مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان، معاون اجرایی مدیر کل نوسازی مدارس استان ،رئیس آموزش و پرورش تبادکان و خانواده خیرمدرسه ساز محمدمهدی فرمنش کلنگ احداث دبستان دوره دوم روستای شهرآباد با مشارکت همسراین فردنیک اندیش خانم عظیمیان اسکوئی برزمین زده شد.

قراراست با مشارکت این بانوی خیرو اداره کل نوسازی مدارس استان یکباب دبستان 4کلاسه با200 مترمربع زیربنا در این روستای محروم حاشیه شهرمشهد احداث گردد.

رافتی رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان در این مراسم با اشاره به نیازهای فضای آموزشی استان گفت: منطقه تبادکان که در حاشیه شهرمشهد واقع شده با حدود 140هزار نفر دانش آموز که بعلت مهاجرت در حال افزایش نیز می باشد درحال حاضر نیاز به توجه بیش از پیش دولت و خیرین مدرسه ساز دارد. وی افزود: اکثر روستاها و محله های این منطقه آموزشی دارای تراکم دانش آموزی می باشند. وی از نیت خیر این خانواده نیک اندیش که قبلانیز در همین منطقه فضای آموزشی احداث نموده اند تقدیر و ابراز امیدواری کرد که همچنان شاهد اقدامات خیر خواهانه این عزیزان در مدرسه سازی باشیم.

در این جلسه همچنین رئیس آموزش و پرورش تبادکان نیز بااشاره به اقدامات خوب انجام گرفته در منطقه تبادکان گفت: در 5 سال گذشته تاکنون 105مدرسه با 850کلاس در منطقه تبادکان به همت اداره

کل نوسازی مدارس و خیرین بزرگوار مدرسه ساز انجام گرفته که با توجه به افزایش روز افزون جمعیت دانش آموزی در این منطقه نیاز به مشارکت بیش از پیش خیرین مدرسه ساز می باشد.

سرهنگ محمدمهدی فرمنش همسر بانوی نیک اندیش عظیمیان اسکوئی نیز طی سخنان کوتاهی از همراهی مسئولان با خیرین مدرسه ساز تشکر و از خداوند متعال خواست تا توفیق خدمت بیش از پیش به دانش آموزان محروم را به خود و خانواده اش عطا کند .