نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی ،  غلامعلی رافتی رییس مجمع خیرین مدرسه ساز استان گفت:با توجه به تخریب تعداد زیادی از فضاهای آموزشی استان سیستان وبلوچستان در سیل اخیر و نیاز دانش آموزان به فضای آموزشی ، با مشارکت تعدادی از اعضای مجمع خیرین مدرسه سازاستان و همچنین شورای بانوان خیر مدرسه ساز،در مرحله اول تعداد 5 دستگاه کانکس کلاسی و 3 دستگاه سرویس بهداشتی پیش ساخته خریداری و امروز به مناطق سیل زده ارسال گردید.

 رافتی افزود؛این کانکسها برای نصب در منطقه سیل زده دشتیاری سیستان وبلوچستان تحویل آموزش و پرورش دشتیاری خواهد شد.

محمدرنجبر مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان هم درخصوص ادامه کمک رسانی گفت: انشالله در صورت مشارکت خیرین، در مرحله دوم نیز اقداماتی انجام خواهیم داد و در بحث تعمیرات فضاهای آموزشی نیز مشارکت خواهیم کرد.

خیرین بزرگوار میتوانند کمکهای خود را از طرق زیر به حساب مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی واریز کنند.

شماره حساب بانک ملی

0106985483002

شماره کارت

6037991899664019

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی

                                                      

                                                                                              روابط عمومی

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی