نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

درباره مشارکت در مدرسه سازی؛

الف) اعتبار مورد نیاز برای نوسازی مدارس فرسوده کشور

براساس اعلام سازمان نوسازی مدارس در حال حاضر 30 درصد مدارس کشور فرسوده است و برای نوسازی آن به اعتباری بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان نیاز است. مشارکت خیرین محترم می تواند ضمن رفع نیازهای این بخش، فضای استاندارد تحصیلی برای بخش زیادی از دانش آموزان عزیز کشورمان را فراهم آورد.

ب) چگونه می توان در ساخت مدارس و توسعه فضاهای آموزشی کشور مشارکت نمود؟

1- ساخت مدرسه "کامل "

در این روش "زمین" مورد نیاز برای ساخت مدرسه در استان های مختلف کشور از سوی مجمع خیرین مدرسه ساز تامین شده و هزینه ساخت مدرسه براساس برآوردهای اداره کل  نوسازی مدارس استان و نظارت فنی این سازمان از سوی خیر  یا خیرین محترم تامین می شود.

2-"مشارکت "در ساخت مدرسه

در این روش حداقل 50 درصد از هزینه ساخت مدرسه از سوی خیر محترم و مابقی از سوی مجمع  خیرین مدرسه ساز و یا اداره کل نوسازی مدارس  تامین می شود. در مورد پروژه های بزرگ، کاهش سهم خیر تا 30 درصد نیز قابل انجام است که پس از مذاکره و انعقاد تفاهم نامه انجام می شود.

3-مشارکت در تکمیل پروژه های نیمه تمام

در  حال حاضر حدود 4 هزار پروژه نیمه تمام آموزشی در سطح کشور وجود دارد که بین 30 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.خیرین محترم می توانند تکمیل این پروژه ها مشارکت نمایند. این پروژه ها مشابه سایر پروژه های خیری به نام خیرین محترم نامگذاری خواهند شد.

4-مشارکت در مدرسه سازی با مبالغ دیگر

در این روش پرداخت مبالغ بیش از 5 میلیون تومان از سوی خیرین محترم "تجمیع شده" و چند خیر با مشارکت یکدیگر در ساخت یک واحد آموزشی مشارکت می نمایند. این طرح هم اکنون در مجمع انجام می شود . خیرین محترم می توانند مبالغ مد نظر خود را به شماره حساب 0106985483002 بانک ملی شعبه مرکزی  – 345073 بانک سپه شعبه جنت     به نام مجمع  خیرین مدرسه ساز استان  واریز نموده و در صورت تمایل موارد را به مجمع  خیرین مدرسه ساز  اطلاع دهند. شماره تماس 32224048-32251676

5-اهدای زمین

الف ) اهدای زمین به دو صورت صرف ساخت مدرسه می شود؛

 1. ساخت مدرسه در زمین اهدایی
 2. ساخت مدرسه از طریق فروش زمین اهدایی

نکته 1:  زمین های اهدایی به مجمع خیرین باید دارای اسناد مالکیت کامل و بلامعارض بوده و برای ساخت مدرسه به مجمع خیرین مدرسه ساز استان  واگذار شود.

نکته 2: مجمع خیرین در زمین اهدایی، طبق نظر خیر محترم اقدام به ساخت مدرسه نموده و این مدارس  به نام خیرین محترم نامگذاری خواهد شد.

نکته 3: خیر محترم می تواند نسبت به فروش زمین مورد نظر اقدام نموده و نسبت به انعقاد تفاهم نامه برای ساخت مدرسه با مجمع خیرین مشارکت نماید.

خیرین می توانند ملک مسکونی یا هر سندی را بصورت استیفای منافع تا زمان حیات با خودشان و پس از فوت بنام مجمع خیرین  نمایند که پس از فوت بنا به وصیت شان صرف مدرسه سازی می گردد. این مورد بیشتر توسط خیرین بلا وارث مورد استقبال قرار گرفته است .

6-مشارکت نقدی

خیرین محترم می توانند مبالغ نقدی خود را به حساب مجمع خیرین مدرسه ساز استان  واریز نمایند. این مبالغ براساس تفاهم نامه تنظیم شده صرف ساخت یا تجهیز مدارس مورد نظر خیر محترم خواهد شد.

درصورتیکه مبالغ واریزی از میزان لازم برای مشارکت حداقل 30 درصدی در ساخت یک واحد آموزشی کمتر باشد، مجمع خیرین از طریق تجمیع مبالغ واریزی مشابه اقدام به ساخت مدارس مشارکتی نموده و نام خیرین در کتیبه مدرسه درج می شود. همه این توافقات در تفاهم نامه ساخت پروژه درج و برطبق آن اقدام خواهد شد.

شماره حساب مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی

بانک سپه شعبه جنت  345073

بانک ملی شعبه مرکزی  0106985483002

7- سایر انواع مشارکت

-تجهیز واحدهای آموزشی (کارگاه و آزمایشگاه)

- هوشمندسازی مدارس

-"مدرسه یاری "(حمایت از دانش آموزان محروم و بی بضاعت)

که همه موارد براساس انعقاد تفاهم نامه از سوی مجمع  خیرین مدرسه ساز استان پیگیری و طبق نیت خیر محترم اقدام خواهد شد. 

 

 

 • ساخت مدارس و آموزشگاه

  درباره مشارکت در مدرسه سازی؛ الف) اعتبار مورد نیاز برای نوسازی مدارس فرسوده کشور براساس اعلام سازمان نوسازی مدارس در حال حاضر 30 درصد مدارس کشور فرسوده است و برای نوسازی آن به اعتباری بالغ بر 10 مطالعه بیشتر

 • اهدای املاک و زمین

  اهدای آپارتمان و املاک برای ساخت مدرسه  این کار و این نیت به دو شکل انجام می شود.؛ 1- واگذار قطعی در این روش خیر محترم اپارتمان یا ملک مورد نظر را به صورت قطعی بنام مجمع خیرین مدرسه ساز ش مطالعه بیشتر

 • سایر کمکها

  سایر کمک ها شامل  مصالح ساختمانی /تجهیزات آموزشی/ هوشمندسازی / تجهیزات کتابخانه / سایت های کامپیوتری و ... است. مطالعه بیشتر

 • هدایای نقدی

  خیرین محترم می توانند مبالغ نقدی خود را به حساب مجمع خیرین مدرسه ساز استان  واریز نمایند. این مبالغ براساس تفاهم نامه تنظیم شده صرف ساخت یا تجهیز مدارس مورد نظر خیر محترم خواهد شد. درصورتیکه مطالعه بیشتر