نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

پیام تسلیت به خیّر مدرسه ساز آقای دکتر محمود دل آسایی به مناسبت در گذشت خواهر گرامیشان