نشریه یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

نشریه  یازدهم مجمع خیرین مدرسه خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور؛ از کودکی در کارگاه آهنگری به کار سخت جدال با آهن سرد مشغول بود و هنوز پس از سالها از استادش که آهنگری و درس زندگی را از او آموخته بود به نیکی یاد می کند. در خاطره ای از آن دوران می گوید" استاد هر روز مبلغی از دخل را کنار می گذاشت و می گفت این پول مال بنده های خدایی است که در تنگنا هستند من از اینها می گذرم و خدا هم چند برابرش را به من می بخشد".

 چهل سالگی نقطه عطف زندگی اکبر ابراهیمی بود. او در این سال ها در راز و نیاز با خدای خود گفت" خدایا هر چه دادی بس است، اگر باز هم می دهی به دست دهندگی ام برکت ده تا یاور مستضعفان و افراد مستاصل باشم".
و حالا او حدود دو دهه است که ثلث اموالش را در راه مدرسه سازی و کمک به ایتام هزینه می کند . این عضو مجمع خیرین مدرسه ساز تهران با نیت ساخت یک مدرسه وارد این جهاد مقدس شد اما تاکنون بیش از 100 مدرسه در استان های مختلف کشور ساخته  وتحویل ادارات آموزش و پرورش داده است. وی در زندان اوین نیز یک مجتمع آموزشی برای آموزش زندانیان ساخته است و در این باره می گوید "افرادی که از جامعه محرومند ممکن است دو یا پنج یا ده سال در زندان باشند بنابراین حداقل باید باسواد شوند که بیرون آمدند یک چیزی یاد گرفته باشند". این خیر مدرسه ساز طی سال های اخیر همچنین  یک مجموعه فرهنگی آموزشی ویژه دانش آموزان بی سرپرست در دماوند افتتاح نموده است و چندین پروژه آموزشی خیری نیز در دست اجرا دارد.
او می گوید: آن موقعی که در این مسیر( کارهای خیر) وارد شدم یک بچه 6 ساله داشتم که تصادف کرد و در این ایام دچار تحول شدم. یعنی خدا سرنخ را به دستم داد برای همین دائم از خدا می خواهم لحظه ای من را به خودم وانگذارد.
 این خیرمدرسه ساز به دانش آموزان می گوید : حتما به والدین احترام بگذارند. همواره  تلاش و کوشش کنند و در همه کارها خدا را ناظر اعمال خود بدانند، چرا که هیچ عاملی برای رشد انسان نیرومندتر از آن نیست که بداند همه حرکات او تحت نظارت خداوند است.