مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی

 

شماره تماس: 32224048-051

 

شماره نمابر: 32251676-051

 

آدرس: مشهد  -خیابان امام خمینی 25(گلستان) پلاک 17

 

ایمیل:info@madresehsazan.ir