بسته های فرهنگی اهدایی "موسسه مردم نهاد مهرگیتی" بین تعدادی از دانش آموزان مناطق محروم خراسان رضوی توزیع شد.