در این  جلسه رأفتی رئیس  هیأت مدیره مجمع گزارشی  از  فعالیتهای  مجمع در سال 1396 را ارائه  نمودند  و اعلام داشتند  که در سال 96 نسبت به سال  1395 مشارکت خیرین  در امر مدرسه سازی  14% رشد  داشته است  که نشان  از  مشارکت  بیشتر خیرین  مدرسه ساز   در سال  1396 می باشد   ایشان در ادامه خواستار   استفاده  بهینه  از فضاهای آموزشی  که توسط  واقفین به  آموزش  و پرورش  وقف گردیده است شدند.  

مستشاری  رئیس  هیئت  مدیره  مجمع توسعه و ترویج فنی  و حرفه ای  اظهار داشتند  که یکی  از نیازهای  اساسی  فعلی  فضاهای  آموزشی در  مقطع متوسطه دوم ساخت و ساز  هنرستانهااست چونکه در  چشم انداز 1404 بایستی  سهم آموزش فنی  و حرفه ای  در اولویت  قرار گیرد هر چند که  در حال حاضر سهم دانش آموزان   آموزش فنی  و حرفه ای  در  استان  از  میانگین   کشوری بالاتر است  و ازطرفی به روز رسانی  تجهیزات  هنرستان ها یکی  از  اولویتهای  کاری  بایستی  باشد و بهتر است که سال 1397 را سال فنی و حرفه ای اعلام کنیم  و خیرین را به این سمت هدایت کنیم .

حسین پور  مدیر  کل نوسازی  توسعه و تجهیز  مدارس استان  ضمن تشکر  از  مجمع  خیرین  مدرسه ساز  گفتند بایستی   در سال جاری  به سمت  ساخت مدارس  فنی  و حرفه ای   گام برداریم  و از  طرفی بایستی  روند  کمک خیرین  و مشارکتهای  مردمی  را تسهیل کنیم.

در ادامه  اعضاء هیأت  امناء نظرات  و پیشنهادات خود را اعلام  داشتند که خواستار  آموزش  بیشتر  مدیران مدارس و سرایداران جهت  نگهداری هرچه بیشتر  فضای آموزشی استفاده  بهینه از  مستغلات واگذاری خیرین  که به صورت  وقف در  اختیار آموزش و پرورش  قرار گرفته است و همچنین  تسهیل در روند  امورات مربوط به خیرین شدند .

در این جلسه اعضاء ستاد بانوان  مجمع خیرین حضور داشتند  و از آنجائیکه  این ستاد  نسبت به امر مدرسه سازی کمک شایانی  کردند . گزارشی را در این  مورد ارائه نمودند.

در ادامه  خدابنده  مدیر کل  آموزش و پرورش استان حضور خیرین را منشأ خیر و برکت  برای آموزش و پرورش  داشتند و اظهار داشتند که با تلاش های شما و اداره کل نوسازی  در سال   گذشته  اداره کل   نوسازی  مدارس استان  مقام اول  کشوری را کسب  نمودند  . 

همچنین عنوان کردند  که توسعه  آموزش فنی و حرفه ای   جزء سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است  و ما در استان 41/11 درصد دانش آموزان متوسطه  دوم را تحت پوشش فنی و حرفه ای  و کار دانش  قرار داده ایم در حالی  که  میانگین کشوری  38 درصد می باشد  و اعلام داشتند  علت اینکه  برخی  فضاهای  آموزشی  دارای  دانش آموز نمی باشد  مهاجرت ساکنین روستا ها به شهر ها به علت  خشکسالی  می باشد .