طی حکمی  از سوی وزیر آموزش و پرورش  دکتر قاسمعلی خدابنده به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش منصوب شد. ایشان  قبلاً  سکان  معاونت پشتیبانی  اداره کل آموزش و پرورش  را در دست داشتند . در مراسم معارفه ایشان  اعضاء هیئت مدیره مجمع  خیرین مدرسه ساز شرکت نمودند لازم به ذکر است که مدیر کل آموزش و پرورش  یکی از اعضاء انتصابی هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز می باشند .

مجمع خیرین مدرسه ساز ضمن تبریک به ایشان از زحمات  چندین ساله دکتر کاظمی مدیر کل اسبق آموزش و پرورش جهت مدرسه سازی تشکر قدر دانی  دارند .