در باره ما

چگونگی پیدایش مجمع خیرین مدرسه ساز

 • در تاریخ77/7/18 بیش از 300 نفر از نیکوکاران گرد آمدند و به تشکیل مجمع خیرین مدرسه سازخراسان همت گماشتند.
 • در تاریخ 77/12/12 هیأت مؤسس هیأت امناء را انتخاب نمود.
 • در تاریخ 77/12/20 هیأت امناء نسبت به گزینش هیأت مدیره اقدام کرد.
 • در تاریخ 77/12/25 اولین جلسه ی هیأت مدیره در دفتر مدیر کل آموزش و پرورش تشکیل گردید.
 • بعد از چند روز فعالیت مجمع به شماره 665 در دفتر ثبت شرکت ها رسمیت یافت.
 • همزمان حساب جاری مجمع به شماره 3450/73 نزد بانک سپه شعبه ی جنت گشایش یافت.
 • در تاریخ 88/6/12 شاخه خواهران مجمع شکل گرفت.
 • دیری نپایید که به تبع مشهدی ها در سراسر ایران مجامع خیرین مدرسه ساز ایجاد و سازمان مرکزی آن باعنوان جامعه خیرین مدرسه ساز کشور اعلام موجودیت نمود.
 • در پرتو این خیزش اجتماعی تاکنون هزاران مدرسه بزرگ و کوچک در دور افتاده ترین و محروم ترین نقاط تا مراکز بزرگترین استان های ایران عزیز احداث و میلیون ها نفر از فرزندان این مرز و بوم در زیر سقف های مطمئن احداثی نیکوکاران به دانش اندوزی می پردازند.
 • هر سال جشنواره ای بر پا می شود که دوازدهمین آن در اردیبهشت امسال همزمان با همه استان ها و شهرها و بخش ها ی کشور باشکوه هر چه تمام تر تشکیل و از خیرین تجلیل گردید و جمع دیگری بر عاشقان وادی دلدادگی و ارتقاء به فرهنگ جامعه افزوده ، مدارسی دیگر افتتاح و برای بناهای دیگر گلنگ همت به زمین زده شد.

 • Color Style

  + unlimited colors with colorpicker.