مجامع شهرستان ها

اطلاعات بیشتر

تاریخچه مجمع

اطلاعات بیشتر

اعضای هیأت مدیره

اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار

پنجمین همایش تجلیل و تقدیر از خیرین مدرسه ساز ناحیه 7

پنجمین همایش تقدیر و تجلیل از خیرین مدرسه ساز آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد مقدس برگزار گردید. کمالی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 7مشهد مقدس : خیرین در سال ه...

اولین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز

اولین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز در تاریخ بیست و یکم فروردین ماه در محل دفتر مدیر کل آموزش و پرورش استان تشکیل گردید .

جلسه هیأت امناء عادی مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی

در روز پنج شنبه هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش جلسه عادی هیأت امناء مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی برگزار گردید

اهداف مجمع

مشارکت

جلب مشارکت و کمک های مردمی و دولتی در امر ساخت، عمران، و توسعه فضاهای آموزشی

مدرسه سازی

اشاعه فرهنگ مدرسه سازی در کشور

تأمین فضای آموزشی

تأمین فضاهای آموزشی و ساخت و ساز مدارس و همچنین تعمیر و نگهداری در صورت تأمین اعتبار

پیوندها

Color Style

+ unlimited colors with colorpicker.